Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 70 db

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 3519

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
128
2311
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Frau Merkel "bombázza Európát"

2018-11-16
Adminisztrátor
3
A minap történt, hogy szerkesztőségünk ajtaján bekopogott egy kellemes küllemű ember, aki kérte, - egy olyan kényes kérdésben szeretne megnyilatkozni, ami rá és családjára is féltő kimenetelű lehet, ezért nem kívánt bemutatkozni, de elmondta a képviselt álláspontját, a mai német üggyel kapcsolatban. Kérte, hogy az elmondottait változtatás nélkül jelenítsük meg. Beszédét ilyen szavakkal nyitotta meg, - egyszerűen észbontó, amit ez a nő, -80 millió német tejhatalmú úrnője- megenged magának. Azt, amit a német néppel tesz, MAGÁN ÜGY, de ezt ki kívánja terjeszteni egész Európára. Sajnos, de ki kell mondani, -Hitler is így kezdte! Beszéljünk, az idáig ledobott"bombákról"! 1 számú bomba, POLITIKAI MENEDÉKET MINDENKINEK! Ellenőrizetlenül elárasztották Európát olyan figurák is, akiknek közük nincs a térségükben való fenyegetettségtől. Az elő "BOMBA TALÁLATI ARÁNYA KB. IDÁIG 500 TISZTESSÉGES EURÓPAI EMBER HALÁLÁT OKOZTA. A második bejelentése, -MIUTÁN TELJES ANARCHIÁBA DÖNTÖTTE EURÓPÁT, - LE MOND MINDEN TITULUSÁRÓL. Nem kellene megkérdezni, eme "tisztességes hölgyet", - hogyan számol el az általa meghalt emberekkel? 2. SZÁMÚ "bomba". Frau Merkel Bundesparlamentben tett legutolsó kirohanásában tett javaslata: -egységes európai katonaságot kell létrehozni. Ennek azért van egy pikáns előzménye, ugyanis a Schengeni határok védelmét ne a tagállamok saját hatáskörükbe tegyék. ROHADT BÜDÖS JAVASLAT. Ezek után az egységes katonaságra tett javaslata, MÉG BÜDÖSEBB! Azt tudni kell, Németország hadiipara termeli a legtöbb fegyvert Európában. Frau Merkel bizonyosan arra gondolt, AZ Ő JAVASLATÁRA FELÁLLÍTOTT EURÓPAI SEREGET A NÉMET IPAR FEGYVEREIVEL SZERELIK FEL, AMI ÓRIÁSI HASZNOT HOZNA NÉMETORSZÁGNAK. Mire készíti fel Európát ez a NŐ? Némi aljasság is kiviláglik az ügyletből, mivel már most bejelentette, - KIVONUL MINDEN POLITIKAI MUTATVÁNYBÓL. Gondolat! Először megkeverem a szart 600 millió ember számára, majd csak úgy egyszerűen visszavonulok? Hitler a szarkeverést a végsőkig végig csinálta,akkor, mára változott a program? A német nép, a Hitleri borzalmakból semmit nem tanult? Frau Merkel ráadásul nem is tud festeni! Hozzáfűzni érdemes! Ezek kemény szavak, de MONDJA MEG VALAKI, - AKARNAK EURÓPÁBAN EGY HARMADIK VILÁGHÁBORÚT??? Nem lenne érdemes, most melegibe leállítani ennek a nőnek a kezdeményezéseit? Álláspontom szerint, mondja az ismeretlen, -A MAGYAR NÉP NEM KÍVÁN RÉSZESE LENNI EGY OLYAN ZAVARODOTT EMBERNEK A JAVASLATA OKÁN KIALAKULHATÓ KONFLIKTUSBA, AMI ISMÉT TÖBB MILLIÓ EMBER ÉLETÉBE KERÜLHET.Idáig bekövetkezett, kb. 500 ember halála, nem elegendő bizonyíték? A magyar kormánynak sokkal karizmatikusabban kell kiállni Magyarországért, egy békés Európáért. FOGALMAZZANAK EGYÉRTELMŰEN! AKI, FELTEHETŐ HÁBORÚ KIROBBANÁSÁNAK OKÁN, AD JAVASLATOT, EL kell utasítani!!!!!!!!! Vegyék alapul. Európa tagállamai egységesen a NÁTÓ tagjai, akkor minek ide még egy katonai szervezet???????? FEJÉTŐL BŰZLIK A HAL, AMI EBBEN AZ ESETBEN, MÁR NEM CSAK EGY KIS KESZEG, HANEM EGY ÓRIÁSI CET. Isten ne engedd, hogy az ilyen emberek kezében legyen Európa. Tisztelettel egy ismeretlen szerző. A www.kisgazdapart.com szerkesztősége eleget tettünk a kérelmezőnek, véleményét nyilvánossá tettük.

Sérülő esélyegyenlőség

2018-11-11
Adminisztrátor
9
A parlamenti honatyák döntést kívánnak hozni egy olyan témakörben, ami az ember alapvető élethez való jogában kiemelten kezelt.Ez, A TISZTA ÍVÓ VÍZHEZ JUTÁS. Miért beszélhetünk esélyegyenlőségi jogsértésről? Ez, magyarázatot érdemel! Vegyünk példának egy városi ember vízhez való jutását, annak költségeit. A belvárosi vízbekötések, majdnem adottak, de az új kertvárosi övezetekben bekötött vízhez való jognak megvannak a szabályai. Részletezve: kérelmek, tervezés, vízóra akna, ( házilagos kivitelezés lehetősége)bekötési költségek, stb. Ezek elkészítése után, az igénylő, a telek mezsgyéjén megnyitja a vízcsapot és folyik az AGYON KLÓROZOTT EGÉSZSÉGESRE NEM ÁRTALMAS ÍVÓ VÍZ.Ezek után, minden hónapban elhasznált vízdíjat befizeti és teljesült az állampolgári jog. EVVEL SZEMBEN,tekintsük meg a vidéki tanyán élők vízhez való jutását és annak költségeit. KÉRELEMMEL KEZDŐDIK MINDEN. Ez többirányú, mert millió papírt kell kitölteni, azoknak a hivataloknak, akik ebben érintettek. Megjönnek az engedélyek,akkor, tervezőt, kivitelezőt kell keresnünk. Ezt is sikerült elérni, tehát mehet a kút elkészítése. Ma, a fúrt kút ára,: 2"ig vagy 125-ös átmérőjű kút megfúrása, azoknak a csövezése, búvárszivattyú, hydrofor tartály, a rendszerhez akna, elektromos vezérlés,szivattyú motor védelmi berendezés,nyomás szabályzó, stb. Kész a kút. A víz folyik. Rendben van, de erről minősítést is kell készíttetni. A minősítés után a kút fennmaradási engedélye is kötelező. TEHÁT ELJUTOTT A VIDÉKI PARASZTEMBER, HOGY VAN VIZE. Ez rendben van, de elektromos áram nélkül nem folyik a víz! Itt ismételt havi költség merül fel, ami nem egyszerűen a városon élők víz díjában merül ki, hanem a vidéken élőnek a villanyszámlájában. Részletezett történések összességben! A VÁROSON ÉLŐK KÖLTSÉGEI A VÍZHEZ VALÓ JUTÁSNÁL KÖSZÖNŐ VISZONYBAN SINCSENEK A VIDÉKEN ÉLŐK KÖLTSÉGEIHEZ. Konkrétabban! Városon 200-300 ezer forint a vízhez való jutás költsége. Vidéken, ugyan ez 1-1,3 millió forint. Városon, megnyitják a csapot, az elhasznált víz köbméteréért fizetnek. Vidéken, megnyitjuk a csapot, az elhasznált vízért az áramszolgáltatónak fizetünk. Mind a kettőn ott van a forgalmi adó. Hol sérül az esélyegyenlőség? Először az árban, a költségek különbözőségében. Amennyiben a törvényhozók a tanyákon létesített kutakra vízórát szereltetnek, a vidéki parasztságot két ízben terhelik a költségek, ugyanis a villanyért is és a vízért is díjat kellene fizessenek, amik áfákat is tartalmaznak. Az ÁLLAM által kreált törvény így diszkriminatív. Egyik polgár egyszer fizet, a másikat kétszer szólítják a fizetendő ablakhoz. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT FELHÍVJA A HONATYÁK FIGYELMÉT, TOVÁBBÁ AZ ALKOTMÁNY BÍRÁKÉT ÉS DR.ÁDER JÁNOS ÚRÉT, - NAGYON GONDOLJÁK ÁT, MIT TESZNEK. Gondoljanak bele, ha, a vidéken élők, kútjaikat betemetik és csak alkotmányos jogukat akarják igénybe venni ,- a tiszta ívó vízhez való jutást- MIT TESZ AZ ÁLLAM? Köteles több százezer családnak ívó vizet biztosítani. Egyik megoldás lehet.A vidéken élők az államot kötelezhetik, ÁLLAMI PÉNZEN FÚRASSANAK KUTAKAT, A FELSOROLT MUNKÁLATOKAT KÖLTSÉGEIVEL EGYÜTT VÁLLALJÁK FEL és utána tegyenek vízórát a kutakra.Megjegyzés. Minden jelenlegi termelő, abba hagyja a gazdálkodást, mert a locsolási díj úgy megterhelné a termékek értékesítését, AZT, MÉG AZ ISTENKE SEM TUDNÁ KIFIZETNI. Nos, nagyon át kell gondolni, minden lépést. Egy tény! A közeljövőben, valóban rendezni kell a vízkérdését -tehát az új létesítésű ingatlanoknál, a vízügyet törvényben kell szabályozni. FONTOS!!!!! Külföldi tulajdonban lévő nagy teljesítményű, nagy hozamú kutakhoz való jogot vizsgálni kell, kik adták el a magyarok legnagyobb értékét, - A VIZÜNKET? A Független Kisgazdapárt kötelessége, minden szerződést megvizsgálni, az idegeneknek eladott ívó vizünk kitermelési jogát meg kell vonni, ÉS A MAGYAR NÉP KELL VISSZAKAPJA, - AZ OLAJNÁL IS NAGYOBB ÉRTÉKÉT, -A TISZTA VIZÜNKET. A TÖRVÉNY SZERINT, - AMI A MAGYAR HON FÖLDJÉBEN REJLIK, AZ A MAGYAR ÁLLAMOT, AZ-AZ MINDEN MAGYART MEGILLETI.Ez a törvény egyértelmű, ITT NINCS DUMA!!! A Független Kisgazdapárt mindent megtesz, hogy a magyar társadalom visszakapja az Őt megillető, "FOLYÉKONY ARANYÁT"! Tisztelettel, - GONDOLJÁK ÁT A TÖRVÉNYJAVASLATUKAT.

Brüsszel Európa ellen

2018-11-08
Adminisztrátor
16
A napokban felreppent hír, a Független Kisgazdapárt "biztosítékát" is leverte! Egyszerűen hihetetlen, - mit keresünk magyarok, egy ilyen bűnözői csoportban? Ezt a kérdést, a környező országaink lakossága, politikusai is feltehetik maguknak! Az Eu. parlament,valamint a bizottság, olyan halmazatban nyomja rá tagállamokra a diktátumokat, hogy közép-európai országoknak át kell gondolni, - MARADUNK TAGÁLLAMOK, VAGY NEM ASSZISZTÁLUNK Európa teljes lezüllesztéséhez. A szabadkőműves csoportosulás európai magja, ugyanis névtelen bankkártyákkal támogatja a migráns szervezeteket. Ehhez, Soros György is 500 millió dollárral hozzájárult. A magyar kormány ismételten csak hangzatos dogmákat harsog, de értékelhető gyakorlati intézkedést nem hoz. Kerítés? A valódi megoldáshoz, ez már kevés. Közép és kellet európai gazdasági, pénzügyi együttműködésre kell javaslatot tenni,azon országoknak, akik szintén elszenvedői ennek a cirkusznak.Mielőbb, minél kevesebb vesztességgel, de KI KELL SZÁLLNI EBBŐL A BŰNÖZŐI KÖRBŐL! A volt szovjet kommunista hatalom, ezekhez képest, ipari tanuló sem lenne. A Független Kisgazdapárt felkéri a magyar kormányt, hogy határozott lépésben, utasítsák el a brüsszeli Európát elárulók tevékenységét.Az érintett tagállamok vezetőivel egyeztessenek és "leány zárdai" deffenzív politizálást váltsák fel, agresszív, egyértelmű politikára.Az angolok, az angol kormány az első lépéseket megtette, megmutatták, az Eu.-n kívül is van élet. A magyar kormánynak tanácsul, - kizárólagos pénz éhínség, nagyon rossz tanácsadó. A magyar társadalom zsarolását BE KELL FEJEZNI!!! A Független Kisgazdapárt vezetősége tisztában van, hogy bármely út nehézségeket okozhat, de amennyiben a MAGYAR NÉP MÉG NAGYOBB VESZÉLYEK ELÉ NÉZ, AKKOR - AKI IDŐT NYER, ÉLETET NYER!!! Itt már nem babra megy a játék! Egy viszont máig érthetetlen. A magyar kormány minden aljasságot látva, hangosan, teátrálisan kiáltozik,miközben éppen azon országok iparát engedi, telepíti Magyarországra, akikkel szemben, sikítozik. Ráadásul, milliárdokat ad, a magyar adófizetők pénzéből. Aki ezt érti, bizonyosan TÚL ISKOLÁZOTT LEHET!!! A magyar kormánynak, MINDEN ESETRE, SZÍNT KELL VALLANI. KINEK DOLGOZNAK? A látottak olyan ellentmondásosak, hogy még a vietnámi csüngőhasú, benőtt szemű disznó is látja,- ITT VALAMI NEM KEREK! Minden magyar honfitársunk mérlegelje az írottakat és azok után,döntsön,- IDEGEN EREDETŰ NARANCS, VAGY ISMERT EREDETŰ SZABOLCSI ALMA? Isten áldja meg Önöket. Nézzenek a színfalak mögé!

Kisgazdák házuk tályán

2018-11-01
Adminisztrátor
22
Tisztelt Honfitársaink, Magyarok, Kisgazdák! 2018 sorsdöntő év a Független Kisgazda,-Földmunkás -és Polgári Párt történelmében, ugyanis sikerült a pártunk élére, magyar vérrel megáldott vezetőséget bejegyeztetni, akik a magyar társadalom hű "gyerekei"! Az elmúlt évtizedekben megjelent "ejtőernyősök" pártunkat sajnos, úgy szétrombolták, hogy nagyon kemény munkával kell számolnunk a jövőre tekintettel. A Kisgazda párt konzervatív, nemzeti párt. Kizáróan Magyarország és népének alávetetten képzeli el az újra kezdést. Számunkra fontos, hogy nemzetünk egységben maradva, együttes erővel lépjen fel a betolakodókkal szemben. A Kisgazda párt 110 éves eszmeisége és ereje, az Isten, Haza,Család összességében van, ami egyebekben pártunk meghatározója. Ennek megbontása, egyenlő lenne nemzetük "halálával", megsemmisülésével. Ezt MI SOHA NEM ENGEDJÜK. A magyar népet szolgáljuk! Pártunk szakemberei elkészítették nemzetünk jövőbeli programját, aminek közzétételét nem tehetjük meg, mert belső politikai erők, maguk számára azonnal felhasználják. Amennyiben, az eltulajdonított programot a magyarság érdekében foganatosítanák meg, nem is lenne baj, de sajnos programunkat kiforgatnák, nevetségessé tennék. A jól bevált szócsövük, óránként harsogná, - ezek az új Kisgazdák.Ezért a programunkat, csak a helyhatósági választásokon terjesztjük a lakosság elé. Honfitársaink, nagyon hatékony, ütős programmal fognak szembesülni. Építkezésünkhöz, Isten, a magyar Nép legyen velünk, hogy munkánkat segítsék. Ezúton kívánunk Önöknek, Bort, Búzát, Békességet a Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt.

Csok-Csok-Csok, csak azért is

2018-10-30
Adminisztrátor
22
Kormányunk, egyben nagyhatalmi uraink, megmutatják, - pénzért még az anyánkat is? Kedveskéink, csak nem elloptuk a kommunisták találmányát? Felszólítjuk a társadalmat, -gyártsatok gyereket! Emlékeinkből nem lett kitörölve a RATKÓ KORSZAK! Abban az időben, ez maradandó szlogen lett, tehát a császár is be akarja magát írni a történelem könyvbe? Egy biztos, diktatúrában bizonyosan más lehetett gyereket nemzeni, mint EBBEN A NAGY DEMOKRÁCIÁBAN, de pénzért mindezt? Álláspontunk szerint,a "csok" nem összeegyeztethető avval, hogy közel négymillió ember adójának hányadából kiiskoláztattunk több százezer embert, aztán amikor a magyar állam számítana a kitanítottak munkájára, adójára, életvitelének folyamodványából eredő állami bevételre, az-az Áfa-ra, vagy a betegbiztosító és nyugdíjbiztosítók árbevételére, - akkor ezek a magyar lányok és fiúk egyszerűen odébb álltak, abba a rohadó, mocskos, burzsoá kapitalizmusba. Mi, nem nekik taníttattuk ki gyerekeinket,hanem a magyar társadalom gyarapítására. A kormány Csok politikája, ismételten a magyar fiatalokat a liberális bankok kezére akarja átjátszani, mivel belehajtja őket egy olyan eladósodásba, hogy abból nincs kiút! Magyar fizetésből 25 éven át, 50 ezer forint banki törlesztést kifizetni képtelenség.Ezek a fiatalok is úgy fognak járni, mit akik azért hagyták el országunkat, hogy az itthon felvett hiteleket vissza tudják fizetni. A Fidesz kormány CSOK programja, egy valódi cirkuszi bűvészmutatványhoz hasonlítható, mert először tízmillióért akartak gyereket venni, majd látva az építőipari anyag árdrágulást, munkaerő béreket, gondoltak valami "okosat"! A fundamenta állami támogatását visszavesszük, az 5%os forgalmi adót 27%-ra emeljük, az építő anyagok 40%-os árdrágulásából eredő Áfa bevétel sem elfelejtendő, tehát ma Budapesten 1m2 új építésű lakás ára 500-700 ezer forintba kerül.Erre a kormány bőkezűen a Csok 10 milliós támogatást, 15 millióra emelte. Ez igen! Bűvész képzőben sem tanítanak ilyen finomságokat, az biztos. Emlékeztetőül, - ez egy piramis játékhoz is hasonlítható. Behülyítenek több ezer embert,eladósítják Őket, hogy még az ükunokájuk is fizetni fogja a törlesztést, amikor a politikusok élete, könnyem összehasonlítható "TISZAVIRÁG" effektussal. Egy politikusnak semmi sem drága! ÉS A MAGYAR NÉPNEK, A MAGYAR NEMZETNEK? Egy bizonyos, amennyiben a Független Kisgazdapárt a parlamenti "B" középbe kerül, ilyen butaságot soha nem követ el a magyar néppel szemben. Isten ÓVJA MEG FIATALJAINKAT! NE DŐLJENEK BE, MINDEN ELEJTETT SZÓNAK. MA A SZERZŐDÉSEK IS ÚGY KÉSZÜLNEK, CSAK MI SZÍVHATJUK MEG, A POLITIKUS MOSSA KEZEIT ! Kisgazdák, mi dicsőséges parasztemberek vagyunk, a szó nemes értelmében,DE NEM HÜLYÉK!!!!!!! Bort, Búzát, Békességet kíván Önöknek a Független Kisgazdapárt.

A remény hal meg utoljára

2018-10-28
Adminisztrátor
24
A Független Kisgazda-,Földmunkás-és Polgári Párt hosszan tartó kálváriája okozta problémák megoldódtak. Az elmúlt évtizedek, Magyarország egyetlen történelmi pártját háttérbe szorítottan, feledésre ítélték. Ennek megvalósítására két személyben gondolkodva teljesíthető a kitűzött cél. Szükségszerű, hogy a Kisgazdák ellehetetlenítésére, megbízóra és megbízottra van szükség. Az erős, nyomatékos, hangsúlyos megbízó, a megbízottnak rendszeres instrukciókban hozza tudomására az elvárásait. Ezt láthattuk az elmúlt évtizedben, de a remény beváltotta a hozzá fűzötteket. A Kisgazdapárt vezetősége új arculatot foganatosít meg. A korrupt, politikai megélhetésre szakosodottakat elutasítja és tiszta lelkületű, új hullámban Isten , Haza, Család eszmeiségével kívánja a Kisgazdapártot a magyar politikába prezentálni.A 2019 -es év lesz a megváltás éve. Bizonyítani kívánjuk, mit jelent a valódi konzervativizmus. Mit jelent az állampolgári képviselet. Az önkormányzati választásokra programjainkat összevontan jelenítjük meg,mivel a vidéki kisvárosokban, járásokban, falvakban alapvető infrastruktúrák hiányoznak, munkahelyek létesítései elmaradtak, kis és középvállalkozók üzleti hálózatának kiépítése sem valósult meg. A vidék magára maradt. Nagyon sok pályázat forráshiányra hivatkozva,nem teljesítette a kifizetéseket.A pályázókat megtévesztették, félrevezették. A pályázat íróknak kifizetett munkadíjat, a pályázó többé nem kapja vissza. 100 ezres, milliós vesztességeket okozva,a pályázónak kell benyelni. Mit jelent ez? A pályázó elfelejti,hogy Magyarországon él és idomos módszerek közé tartozik a visszaosztás.Ennek elmaradása esetén a pályázat elbírálása azonnal elbukott. A Független Kisgazdapárt minden erejével azon lesz, hogy ilyen és hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Pályázatok, önkormányzati viszonylatban is esedékesek, tehát azok elkészítése,felügyelete, testületi feladat.A Kisgazdapárt, mindent ami korrupció, ELUTASÍT !!! Remélhetően a választók is ezt gondolják és támogatják. Bort, Búzát, Békességet kíván a Független Kisgazdapárt.

Felhívás a Magyar Kormányhoz

2018-10-27
Adminisztrátor
26
A Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt felhívásban fordul a magyar kormányhoz, hogy tekintettel a kilakoltatottak gyorsan növekedő számára, valamint a hajléktalanok jelen lakhatásának megoldatlanságára,Budapest közepén tervezett minisztériumi negyed területére, ideiglenes megoldásban, 4 és 2 személyes lakókonténereket állítsanak fel. Amennyiben erre politikai akarat van, gyorsan, még a hideg tél beállta előtt megoldható. A területet biztosító, a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal karöltve ez lenne a leghatékonyabb megoldási forma. Pest-Buda utcáin élő a hajléktalanok örömmel, vennék ha fedél kerülne a fejük fölé. Evvel a kormány megtette a kellő humanitárius feladatát. A Kisgazdapárt a további részleteket is kidolgozta. RAJTA KORMÁNY ! MOST MUTASSÁK MEG!ÖNÖK VALÓBAN SEGÍTENI KÍVÁNNAK A HAJLÉKTALANOKON, KILAKOLTATTOKON? A Független Kisgazdapárt örömmel fogadná, ha ezen a télen nem fagyna meg senki az utcákon. Bort, Búzát, Békességet, kívánnak a Független Kisgazdák.

Turbánnal a kersztényi templomba

2018-10-12
Adminisztrátor
39
"Feje tetejére állt a világ"? Itt már senki nem tudja, milyen főfedővel lépjen be a keresztényi egyház falai közé. Tudásom véges,- de a keresztényeknél egyáltalán kötelező a főfedő? Egy fura érzés kerülget. Mintha, azt érezné az európai keresztény, - Ó ISTENEM, MILYEN FEJFEDŐT KÉSZÍTTESSEK, HOGY A KÖVETKEZŐ SZÁZADOKBAN BELÉPHESSEK ISTEN HÁZÁBA? Most már az is kérdéses, - melyik ISTENÉBE? Kormányunk vezetője, úgy összezavart, hogy már azt sem tudom, - egyáltalán én lennék én? Körülöttem, naponta minden más.A vezér fején a főfödő a- ként változik, mikor melyik parlamentbe tesz látogatást? Ezek tények, amik összezavartak és úgy döntöttem, nekem is alkalmazkodnom kell a kialakult helyzethez, megtagadom és elkerülöm az egyházi rendezvényeket. Honnan tudhatom, aki ma magát kereszténynek vallja, holnap, ugyan avval, nem-e egy félholdas jelölésű épületben találkozom? Ez vonatkozik a többi vallásra is, de ez most azért került napirendi pontba, mert Orbán Viktor miniszter elnök úr, éppen egy más vallást támogatón vett részt egy ünnepségen. Itt mindenki a fejét kapkodja és hamarosan a népligeti wc-s nénit is szent anyának fogják szólítani, ha ez így megy tovább. Ez még magától érthető lenne, mert amikor a szükséglet szólít és éppen foglalt a szó-szék, imához folyamodunk. "Atyám, küld már ki a trónfosztót" !!! Egy emberi kérdés azért felmerül, - a trón bitorlót mikor... Valójában Európában, a politikusok azt sem tudják mit csinálnak, ki, kivel ül egy szekéren? Egy tény! A tisztességes állampolgárokat olyan módon meghülyítik, hogy a nőknél a peteérés, a fiúknál a fogamzóképességük is elmarad. A török, magyar csúcs eseményei, nagyapámnak olyan megrázkódtatást okozott, hogy poraiból feltámadt és kiugrott a sírjából. "Első kérdését egyszerűen a halhatatlansági térbe kiáltotta, - KI AZ A FÉRFIÚ, AKI MINISZTERI BEOSZTÁSÁNAK HATALMÁVAL, FELTÁMASZTOTT? Nagypapa:, - pihenőre vonultam, de amikor ennyi balgaságot látok ezen a bolygón olyan izgalmi állapotba kerülök, hogy azonfelül, hogy kipattanok a síromból, de még a fiatalokat is helyettesíteni tudnám! Egyet tisztázni kell. Az elmúlásom pillanatában, amikor még a tudatomnál voltam,keresztényként távoztam, de az unokáim, ükunokáim milyen vallás szerint jönnek utánam, kérdéses. Vagy a tiszteletlen nagyurak, még ott is keverni akarják az ürülékeket??? Erre később kapunk választ.Minden esetre, Isten legyen Önökkel és ne adják fel a reményt, mert az hal meg utoljára. Engelmann József kisgazdapart.com szerkesztősége.

Vissza köszönt a szocializmus

2018-10-09
Adminisztrátor
47
Magyarország lakossága "örülhet"! A volt szocialista blokkból elsőnek sikeredett elérnünk, hogy ismételten egypárt rendszer van ma Magyarországon. A Fidesz kemény harc árán, hosszútávon előre gondolkodott, kirekesztő stratégiával elérték, - ma Magyarországon nincsen ellenzék. Erre utalóan, valójában nem a Fidesz a kényszerpálya teremtő, hanem ismételten a magyar választó polgárok a "hunyók"! Időben, érdemes tőmondatokban visszatekinteni. Fidesz pályafutása: - mi vagyunk a narancsos ifjúság, a liberalizmus szószólói. A fiatalság MEG LETT SZÍVATVA! Az ifjú titán Fideszes fiúk, kb. 20 fővel vérszerződésben, " egy mindenkiért, mindenki egyért" jelszóval, hosszútávú, lekopírozott stratégiát tartottak szem előtt, ugyanis a " Ción Bölcsek titkosított jegyzőkönyve" kitűnő forgatókönyvnek bizonyult számukra. Elsőnek, a tradicionális, történelmi pártokat nyírták ki,-Független Kisgazdákat,majd az MSZP került napirendre, de a MIÉP-ből kiszakadt JOBBIK is terítékre került. A Fidesz kitűnően alkalmazta és teszi ma is, hogy minden pártba kűldönceket prezentál, akik a kellő parancsra a kiszemelt, szétverésre ítéltetett pártban olyan feszültséget szít, hogy előre látható a párt szétesése. Itt tartunk ma. A Fidesz a KDNP-t és a Kisgazda Szövetséget csak azért tartja maga mellett, hogy a magyarországi demokratikus jogállam látszatát keltsék. Ez valójában egy színjáték része, de tudni kell, akik a napi parancsot megtagadják, vagy nem tartják be, azok is repülnek. Kérdés. Azért a havi fizetésért, amit az államkasszából bizonyos figurák felmarkolnak, KI MER ELLENT MONDANI? A KIHELYEZETT HELYTARTÓK, PÉNZÉRT OLYAN ERÉNY ÖVET KAPTAK A SZÁJUKRA, HOGY LÁNGVÁGÓVAL SEM LEHET ELTÁVOLÍTANI. Így jutottunk el ismét az egypárt rendszerig, aminek a "levét sem ihatjuk", mert minden csap egy kézben van. Az őszinteség nem mindig jó tanácsadó, de ha a migránsüggyel kapcsolatban a Sargentini-jelentés nem foglalkozott volna és csak a többi részletet elemezhetnék a politológusok, milyen kép rajzolódna ki a magyar politikai elitről? Egyáltalán, mivel nyertek volna választást? Programról ritkán volt hallható bármi, akkor? Csak a migráns bevándorlók voltak napirenden. A Jobbik óriásit hibázott!!! Az egyetlen kemény ellenzéknek tűnő párt volt és amennyiben Ők is meglovagolták volna a migráns kérdést, bizonyosan a Fidesznek nincs meg a parlamenti többsége. A Toroczkai László ismételten jó helyen volt jó időben, hogy a Jobbikot szakadásra ítéltesse. Ezt már a 2006-os forradalom során már egyszer eljátszotta. A fiatal habitus már ismert. Itt mindig az a kérdés, - "ki a fizető pincér?" Nos, amit a magyar népnek ma be kell nyelni, a tányéron van! Ismert mondás - ami az asztalra ki lesz, tedve, az meglesz edve!!! Itt lép a képbe, - akik a Cion - Bölcsek titkosított jegyzőkönyvét elolvassák,láthatják, - miként vezetik orruknál fogva Európa népeit. CÉLKITŰZÉSÜK: megfélemlítés, gazdasági hatalom, a kellő háttér klientúra kiépítése, rendőr állam létrehozása, bírók, ügyészek egy kézben tartása, általuk elkészített alkotmány bebetonozása, büntető könyv szája ízük szerinti alkalmazása, a társadalom lakosságának elszegényítése, elbutítása, banki eladósítás stb. A Sargentini - jelentés többek között ilyesmiket tartalmazott, de erről senkit nem világosítottak fel, CSAK A KISGAZDAPÁRTOT, UGYANIS A MAI NAPIG OTT GYILKOLJÁK, AHOL CSAK TUDJÁK. A kisgazdákat és a magyar parasztságot a szaros 75 ezer forint földjáradéki támogatásnak nevezett hűbéres juttatásért megvették, rákényszerítették a szegénysége miatt, hogy minden egyes gazdasági adatot idegenek kezére "játszanak át"! Eladták a MAGYART, ELADTÁK A MAGYAR, ELADTÁK A MAGYART! MIT, VAGY KIT VÉDJÜNK MEG ??? Országunk az európai gyarmatosítók kezére került, de a kérdés? Kik voltak a közvetítők és kik hagyták jóvá, hogy ez megtörténhetett? A magyar állampolgárok nem azért mennek négyévente az urnákhoz, hogy maguk helyett érdekvédelmi, gazdasági vezetést válasszanak? De igen! Hol van az érdekvédelem???????? Védjük meg, védjük meg, védjük meg országunkat közösen. Támadnak! Bocsánat a kérdésért, - nem a megválasztott pártoknak,kormánynak, miniszternek kellene megvédeni a magyar nemzetet? Egy átlag állampolgár, mi a szart tud tenni? Védjük meg? Ismét a kisembereket akarják vágóhídra küldeni? Európának elege van a szélhámos politikusnak titulált formákból, elege van az első-második világháborúból. Abban az időben azt hallották az emberek, - VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT, MERT TÁMADNAK! Hány embert akarnak majd ismét megkoszorúzni? Egyet még a vakok is látnak, -NAGYON ROSSZ IRÁNYBA TERELIK EURÓPA NÉPÉT, KÖZÖTTÜK A MAGYAROKAT IS. AZ EGYPÁRT RENDSZERBŐL MINDENKINEK ELEGE VAN! jeligével, - "Dózsa György ük-ük-ük unokájának üzenete" ámen. Isten áldd meg a magyart! Mi valóban, született keresztények vagyunk, a köpönyeg 1000 éve ugyan az!

Szimultán játék, magyar módon

2018-10-05
Adminisztrátor
57
Védjük meg! Védjük meg! Védjük meg a királyt! Támadnak nyugatról, támadnak keletről, délről a parasztok, meg a futárok? Hová vezet ez a játszma? Soros neveltjei rosszalkodnak? Bástya támadás, Ferenci megnyitásban megingatta a viktori védelmet, igaz néha maga sem tudta,mit akar lépni, mert a figurákat nem a verseny szellemben, a szabályok szerint huzigálta. Némelyiket megfogta, elengedte, billegtette, az óra meg ketyegett. Az ukránok játékosa szintén támadásba lendült és a viktori adjutánst,rendzavarásért, diszkvalifikálta. Az európai csapat maximális komolysággal vette az akadályokat, királyszárnyi támadásban, védekezésre kényszerítette Viktor Viktorovics nagymestert.A végjátszma, Soros adjutánsi tevékenysége szerint alakul, mert az ukrán nagymesternek, nyert játszma esetén, különdíjat helyezett kilátásba. A magyar nagymester megizzadttan néhány játékát megnyerte, de a fontos partikat remire adta, vagy vesztés elkerülése érdekében,inkább az időhiány miatt hagyta a zászlócskát leesni. A játszmák utáni elemzés során kiderült, Viktor Viktorovics több játszmát megnyerhetett volna, ha időben berosál. Védjük meg, védjük meg, védjük meg! Támadnak! Ez rendben is lenne, de az idegen hadtestek honnan támadnak? Nyugatról? Keletről? Délről? Északról? Ki itt valójában az ellenség??? Az Eu. királya, vagy királynője? Futóinkkal, lovainkkal csatát nyerni? Valójában, a játszmákat mindig a parasztok döntik el. Ők nem szórakoznak, felborítják a táblát és akkor sem lépnek vissza, ha a király berosál. A következő szimultán játszmák,partik, 2019-re lettek kiírva. Várjuk meg a végjátszmákat. Üdvözlettel,szeretettel egy orosz nemzetközi nagymester, jeligével a szerző.

Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 70 db

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 3519
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse