Üdvözöljük oldalunkon!

Reális számítások szerint, hány forintnak kell lenni a létminimumnak Magyarországon ?
Eddigi szavazatok: 14 db

Hírdetések

Mai látogatók: 8
Összesen: 2432

Gondolkodj okosan!

2017-09-14
Adminisztrátor
38
861
Mit kívánnék a fentiekkel  mondani? Magyaroknak az Euró bevezetése a teljes összeomlást jelentené. A nyugdíjasok pénzének forintról történő átszámítása euróra, olyan vesztességet idézne elő, mely szerint félő lehet,hogy  egészen állampolgári engedetlenségig fajulna a helyzet, ami forrongásokba torkolna. Erre Magyarországnak nincs szüksége. Az euró maradjon azok fizetőeszköze akik kitalálták, nekünk nagyon jó a magyar forint. Érthetetlen, hogy az euróról alkotott véleményüket miért nem az átlag európai állampolgároktól kérdezik meg? Bizonyos liberális körök erőltetett agyréme, hogy Amerikát kell csinálni Európából. Diktátumokkal félemlítik meg a tagállamokat és kormányait. Zsarolnak, fenyegetnek miáltal Európa politikailag sem gazdaságilag nem képes a kontinensek versenyében helytállni. Az Unió előbb bukik meg, mint a KGST?
Egyszerűen nevetséges az egész, csak arra kell vigyázni, nehogy szembeállítva egymással fegyveres összecsapásig lázítják az EU tagállamait. Lásd! 1990 Jugoszlávia.

Ezeknek semmi sem drága jeligével.
 
Cikkek

Kígyó, na meg a csúszópénz

2018-07-16
Adminisztrátor
4
Miként lehetséges a kígyót a csúszópénzzel összefüggésbe hozni? Pályázat útján. Évtizedes formátumban lehet államon belül az államtól pénzt kapni. Milyen ostobaság ez? Maga az állam nagyon jól tudja hol szorít a cipő és hol kell tüzet oltani, hogy az állampolgár befogja az etetőjét és a mindenkori politikai hatalom némi elismertséget kapjon. Minden esetben a pályázati rendszer kitalálója nem lehetett hülye gyerek, mert az esemény elkezdéséhez maga a politika tűzi ki a célt. A pályázatot, természetesen az erre szakosodott politikai barátok írják meg, ahhoz, hogy annak lehullott morzsáiból, maguk és a politikai csoportok is jól megéljenek. Pályázat elbírálói szintén ahhoz a körhöz tartoznak, akik marka folyamatosan nyitva van. Némi busás összeg után a pályázat nyer és a markok bezárulnak. Szegény, hiszékeny megvezetett pályázó, örül mint majom a farkának, csak azt nem veszi észre, a megvezetettek áldozatává vált. Olyan kiszolgáltatott, mint a magyar média a politikának. Aki egyszer beszállt abba a körbe, hogy némi fillérér eladja a lelkét, annak egyszer megjelenik egy " elvtárs" és a következőt mondja: - barátom,egyszer majd mi is kérünk valamit ! A TANÚ című film egy tökéletes magyarázat, miként működnek a pályázatok. A kapitalizmus, az emberi mohóságra épül. Teljes vakságot okoz azok számára, akik istene a pénz. A törtető, harácsoló ember, családját is a vásárra viszi amikor a mókuskerékbe beszáll. Egyik pillanatban hopp, pár nap elteltével, kopp ! Megjelenik az "elvtárs": - most csurgatsz vissza valamit, vagy holnapra kicsinálunk, elbuksz mindenedet! Magyarországon ez a rendszer működik, de már olyan gusztustalan módon, hogy az átlag tisztán látó emberek zsebében a golyóstoll is fegyverré válik. Pályázatok, alapítványok, volt kopogtató cédula, választási aláírásgyűjtés és millió korrupció árnyékában lebegtetett - MAGYARORSZÁGON TÖBB PÁRT RENDSZERI DEMOKRÁCIA VAN! Kádárék nem titkolták az egypárt rendszert. Ott nem kellett pályázni. Ma alamizsnáért pályázunk, " koldulunk" és lám, visszatértünk ismét az egypártrendszerhez. A szocializmus kígyója és a mai között annyi a különbség, akkor egy fej nyelte az egeret, ma fejek nyelik a tisztességes embereket. Reklamáció esetén a válasz: - bocsánat, a hiba az Ön készülékében van, tehát, ... ? Minden esetben, a mohóknak tanácsként. Vazelinnal jobban csúszik, jeligével a szerző.

Biblia, Cion Bölcsek jegyzőkönyve

2018-07-07
Adminisztrátor
12
A fentiekben megfogalmazott írások tartalmai a múltra és a jelenre egyaránt érvényben vannak, mert az emberi állatot, valahogyan a társadalom elvárásának kell kordában tartani, "idomítani". A biblia nem most íródott és mégis, mint ha ma élő szerző fogalmazványát olvasnánk. Rávilágít az emberi gyarlóságra, gátlástalanságok általi károkozásra, egymáshoz való viszonyra és sorolhatóak azok a teóriák amiket a szerző megfogalmazott. Már abban az időben tudva levő volt, hogy az ember számára kell egy félelmet keltő szimbólum, a kordában tartására, tehát a vallások Istenre alapozva - a jó elnyeri jutalmát, a rossz a büntetését, - az emberi gátlástalanságokat kezelni tudták. A hívők többségben voltak, tehát az egyház betöltötte a szerepét. Ez mára megváltozott. A felvilágosultság, a tudomány átvette az embernevelő szerepét és egészen 1800-as évig tökéletesen működött. A vallás szerepének lazulása miatt a Cion Bölcsek úgy döntöttek, átveszik az ember nevelésének lehetőségét és jegyzőkönyvben foglalták azokat a teendőket, amikkel az ember kordában lehet tartani. Többek között fontosnak tartották, az ember megfélemlítését, vele párhuzamban a védelem felajánlását, - majd mi megvédünk, majd mi gyógyítunk, megmondjuk mit egyél,megmondjuk, hogyan élhetsz. Tehát, amennyiben a Bibliát és a Cion Bölcsek jegyzőkönyvét összehasonlítjuk, sok egybeesés tapasztalható meg. Végeredményben a politikai hatalom gyakorlására alapul mindkét szerző írása. Érdemes megfigyelni: amikor a politika erős, az emberiség aránylag biztonságban jól él, akkor a vallás ereje egyre gyengül, de, ha a szegénység erősödik, az emberek rosszul érzik magukat, az egyházakhoz fordulnak. Az igehirdetésben, Isten és Jézus szerepe egyre erősödik. " Ember segíts magadon, Isten megsegít"! Kiváló találmányok egyike, ugyanis , ha én magamon segítek, nincs szükségem kívülálló segítségére. Millió ilyen nagy horderejű mondást ismerünk, tehát, "kinek a pap, kinek a papné". Lépjünk tovább! Elértünk a XX. századig. Megjelentek Marx - Engels művei, ami szintén az emberi népnevelésre alapozott. Teóriák- teóriák hátán és lám hirtelen megjelent a gyakorlati kivitelező: Lenin elvtárs. A forradalom győzött. A vallás tagadása, egyházak felszámolása, mind a Lenini eszmék között volt számon. Mire alapozott a hatalom? Egy kézbe-ni irányításra. Mire alapoztak a vallások hirdetői ? Szintén a hatalom gyakorlásra. Mit mond, fogalmaz meg a Ción Bölcsek jegyzőkönyve: hatalom gyakorlást. Nézzük meg a végeredményt. Az eszméket követők sorába álló hasznot húzók több százmillió ember halálát okozták, a mindenkori hatalmakat szolgálva. Valami érthetetlen? Hol van Isten? Hol van Jézus? Hol vannak az egyház vezetők? Hol vannak a politikusok? VÉGEZETÜL. HOVÁ SOROLHATÓ AZ EMBER, AZ EMBERI ÉLET, AZ EMBER MEGBECSÜLÉSE? Gondolkodj okosan!? jeligével a szerző

Gyerek, de kinek?

2018-06-28
Adminisztrátor
22
Egyszerűen észbontó gondolkodásra vall, amit a politika az átlag állampolgárokkal csinál. Először, felszólítja a magyar családokat a gyermekvállalásra, segélyeket vesz el a magyar költségvetésből, miután a gyerek keresőképes lesz és az állam számít az állampolgár munkájára, adójára, Tb. befizetésére stb., az ifjú titán úgy itt hagyja az országot, mint eb az ürülékét. Nos, kedves politikusok! Egyszerűen röhej tárgya vagyunk Európában. A nyugat tisztában van a magyar helyzettel és várja az új szakképzett rabszolgákat. Más! A szócsövek túlzott szajkózó magyarkodása, már-már idegen országok belügyébe való beavatkozás hatályát súrolja.A kormány által kiadott állampolgársági hullám nagyvonalúsága oda juttatta a volt magyar területen élő magyarságot, hogy létszámban egyre kevesebben vannak. A gyermekvállalás ott is sántít, tehát legyen az Románia, Szlovákia, Bácska-Bánát,Ukrajna, az ottani hatalmak látva a nemzetiségek gyors fogyását, még erőszakosabb törvényeket hoznak.Bölcsődéket, óvodákat, iskolákat zárnak be,a magyar nyelvet ott faragják, ahol csak lehet. Nyugodtan feltehetjük a kérdést. Nem lett volna hatékonyabb politika, ha csendben, nem médiahajszával támogatjuk az ott élő magyarságot? Ott kellett volna a gyermekvállalást erősíteni és a szaporodás által, egyszer csak a magyarok lettek volna többségben. Tekintsünk egy Magyarországi példára. A magyar családokban 2 gyerek születik, addig a magyar cigányság körében 5-7 gyerek. Amennyiben ez a tendencia tovább folytatódik, a magyarságot kisebbségbe szorítja a cigányság. 50 év múlva a magyar parlamentben cigány képviselők ülnek, cigány miniszterrel. Nos, mára ennyit a magyar politikusok okos, előrelátásáról. Amennyiben ezt így csinálják, nem kell a migráns szót emlegetni, van itt migráns már elég! Magyaroknak valójában sejtelmük sincs a hamarosan bekövetkezett becsapódások súlyával, de azért adjunk egy új lehetőséget és kívánjunk végre együtt valami jót! Egészséget, békességet, boldogságot!!! Úgy legyen! A szerző tollából, jeligével.

Bűntettnek az égiek

2018-06-13
Adminisztrátor
28
Tornádók, viharok, felhőszakadások, jégverések büntetik az emberiséget. Ezenfelül mit akarunk még, hogy felébredjünk? Az égiek csak azt adják vissza, amit évtizedek alatt mi küldtünk a bolygónk légterébe. A föld istene nem kímél senkit, csak azt teszi ami a feladata. Először figyelmeztetett és mivel senki nem hallgatta meg az intelmeket, most eltakarítja az emberiséget a bolygó felszínéről. Sajnos, a természet többi részese is elpusztul. Amennyiben pontosan fogalmazunk : - a tudomány ördöge kiszabadult a palackból és nem tudja hol a határ. A tudomány és a politika együttes játszmája védtelen embereket feszít keresztre.Több millió tisztességes lelket tesznek földönfutóvá. A rövidlátó pénzeszsákok semmivel sem törődnek. A megtett több tízezer kilométeres repülő utak által kibocsátott káros anyagoknak köszönhető, hogy a természet istene az emberiséget megbünteti. Katasztrófák napi szinten fordulnak elő, az élelmiszer termelés veszélybe került. Már ma bizonyított, brutális sors vár majd ránk. Ezek a mondatok nem egy elkeseredett pesszimista ember tollából fakadnak,hanem egy tisztán látó, magának nem hazudni akaró, gondolatainak összessége. Vegyék végre komolyan az életterünkre szabott törvényeket. Mi ezen a bolygón egy légyszarnyi pont vagyunk, tehát ehhez mérten éljünk és tiszteljük a felsőbbrendű bolygónk istenét. Tisztelettel kérem Önöket, gondolják át, meddig vétkezhetünk még? Továbbiakban nincs mit mondani! Még talán annyit, kényszerítsük a politikai hatalomgyakorlókat, hozzanak mielőbbi intézkedéseket, hogy megmeneküljünk. Gondolkodj ember, jeligével a szerző.

Meglátta,meglőtte,megette

2018-06-11
Adminisztrátor
27
A magyar politikai étlapról érdemes szót ejteni. 1900-as évek kezdeténél megjelent kommunista eszme, Európa több országát behálózta. Az eszme terjesztésénél az ipari nagytőke prüszkölni kezdett, mert feltűnni látszott egy szegény, munkásosztályra alapozott társadalom kialakulása. A magánszemély vagyona megremegni látszott és, hogy a vesztesség ne jöhessen létre, valamiféle megoldást kellett találni. Erre volt kitűnő megformálás a két világháború. A győztes és vesztes hatalmak csak azt nem vették figyelembe, a háborúból fakadó nyereség a pénzvilág embereinek zsebébe csapódott le. A hatalmi megosztás, országok gyarmatosítása, kifosztása, politikai beállítottsága 1945-től Európában és a világban egy új képet ábrázolt fel.

Rabszolgák vagyunk, vagy már eleve annak születtünk?

2018-06-08
Adminisztrátor
29
Emlékeink nem csalnak a szocializmust utáltuk. Reménykedtünk egy régi új társadalmi rendszerben, a kapitalizmusban.Ez a váltás megtörtént, de hová jutottunk? Ma, egy magyar embernek, egy magyar családnak, miben kell reménykednie? Nagyon jól emlékezünk a kapitalisták által ránk tett jelzőre: - a magyarok gulyás kommunizmusa. Ez tény, de akkor legalább volt gulyásunk, de mára nyugodtan visszatérhetünk a puliszkához, mert többre nem jut. A viszonyok vizsgálata nem blöff! - A minap történt, az egyik barátom Ausztriába ment egy üzleti tárgyalásra és engem hívott meg tolmácsnak. Megérkezésünk időpontja és a tárgyalás megtartása között volt másfél óránk. Én őszintén bevallom, nem vagyok kíváncsi a kapitalistákra,volt szerencsém az Ő rendszerüket megismerni, de most, 15 év eltelte után mégis csak furdalta az oldalamat, hogy Magyarországra bejött kapitalista élelmiszert forgalmazó kereskedelmi lánc,milyen árkalkulációval dolgozik ? Barátommal bementünk a Lidl nevű üzletbe és megtekintettük a forgalmazott termékeket és annak árait összehasonlítottam a hazai árakkal. Természetesen 315 Forint volt a szorzó. Megdöbbentem. Hirtelen a sírógörcs kerülgetett,de pár perc után elkezdtem anyázni! Képzeljék el, minden termék azonos árban volt a magyarországiakkal, de volt ami még olcsóbban volt forgalomba, mint itthon. Az osztrákok havi nettó fizetése 5-6 szorosa a magyar dolgozókkal szembeni összehasonlításban, ennek ellenére, az élelmiszer azonos árban, vagy olcsóbban elérhető számukra. Esküszöm, részemről hülyeség volt megbizonyosodni az árakról, mert tapasztalatom szerint, - a gulyás kommunizmus jelző megszűnt létezni a magyar nép számára. Egyszerűen botrányos ez az életszínvonal amiben a magyarok milliói élnek. Vannak akik homárt és libamájat zabálhatnak tonnaszám, ameddig 3 millióan élnek a létminimum alatt és kb. 5 millióan a létminimum közelében. Nem véletlen, hogy ennyi beteg ember él Magyarországon. A táplálkozásunk egyoldalú, olcsó szarokat veszünk, hogy ne pusztuljunk éhen. Gyerekeinkkel mérget etetünk és csodálkozunk, hogy az új generációk fiai és lányai 30 évesen olyan betegek, hogy sok esetben menthetetlenek. Az igen tisztelt politikai nagyuraknak meg kell akadályozni a fentiekben leírt jelenséget. A magyar népnek tisztességes bért kell fizetni, hogy megelőzhető legyen a még nagyobb baj, - a MAGYAROK ELMÚLÁSA !!! Tisztelettel Engelmann József lajosmizsei kisgazda.

Facebook egyenlő titkosszolgálat?

2018-06-02
Adminisztrátor
25
Az utóbbi években történt események egyike megérdemel néhány szót. Több ismerősöm unszolására megnéztem mit jelent a facebook, avval mit lehet kezdeni. Természetesen első lépésben a facebook tulajdonosai a belépést, regisztrációt kérték, hogy tegyem meg. A regisztrációs adatok kitöltésére megjelent formanyomtatvány olyan mértékű személyes adatokra kérdeztek rá, pld. : a nagypapám mikor feküdt le utoljára a nagymamámmal? Hogyan nemzették apámat? Én hogyan lettem? Ezen túlmenően rájöttem arra, jobban teszem, ha a demokratikus jogállamnak aposztrofált USA titkosszolgálatnak jelentek. Rendőrállam arra is kíváncsi mikor ébredek, hány órakor távolítom el szervezetem salakanyagát, mikor iszom az első kávémat. Erre utalóan a bejelentkezési ívemet úgy töltöttem ki, hogy felhívtam az amerikai titkosszolgálat figyelmét, látogassanak meg, ugyanis dolgozzanak meg a fizetésükért, ha már annyira érdekes személy lehetek. Hihetetlen világban élünk. Azok az emberek, akik a szocializmusban nem jártak, nem tudják mit jelent az adatvédelem. Ami létezik, saját magukról és családjukról mindent feltöltenek a facebookra és csodálkoznak, ha írásaikkal, fotóikkal, videó felvételük tartalmával visszaélnek. Sajnálatos emberi jóhiszeműséggel visszaélők, mindenkiről mindent tudni akarnak és a kellő pillanatban a zsarolás órája elkezd ketyegni. Facebook és a titkosszolgálatra utalóan a minap valóban kiderült, ennek a hülye magyarnak ismét igaza lett. Több millió ember adatait tárolták és felhasználták. Mi ebből a tanulság? Facebook adta lehetőséget ne alkalmazzuk mézesmadzagként, inkább esténként bújjuk a barátnőnkhöz, vagy feleségünkhöz. Ott kettesben villogtassuk a mézesmadzagunkat, meglássák jobban járunk. A rendszeres testedzés lelki megnyugvást biztosít a nőnek, férfinak, tehát a facebook maradjon meg az amerikai titkosszolgálat embereinek. Lehet, hogy ők evvel elégítik ki magukat, hogy más magánéletében vájkálhatnak. A jelentés vége, 2018 június 02.-án reggel 5ó59 perckor. Egy magát nem megfigyelni hagyó jeligével, a szerző.

Hallgatni arany

2018-05-29
Adminisztrátor
35
A fenti cím találó, ugyanis amikor egy lemez lejárt nincs értelme a lemezjátszót tovább bekapcsolva hagyni. Elképzelhető, hogy megtévedt, szakmailag alulképzetteket nem érdekli, ha a készülék bekapcsolva marad, mert számukra érdektelen még a villany fogyasztás is. Itt jönnek képbe a bebetonozott szócsövek, akik napi rendszerességgel fossák az igét és még véletlenül sem jöhet képbe egy ismeretlenből előkerült "technikai" készülék, aminek legalább a külleme és többek között a hangja más.

Felsőbb szintű árajánlat

2018-05-21
Adminisztrátor
38
Gyenge láncszemeknek semmi keresnivalója a többségi magyar parlament padsorai között. Feltehető, némi kényes felvetés, napi rend előtti felszólalásra nincs szüksége az ott ülő többségnek, tehát a labilis lábakon álló frakciót fel kell számolni. Szabadelvűek hangadói közül csak egyet kell kiemelni és azonnal felborul a papírforma.

Allergia vagy mérgezés

2018-05-18
Adminisztrátor
39
Végérvényesen értelmezni kell az emberre és állatra kiható allergia megjelenésének ily mértékű elterjedésének okait. Mindez, az 1950-es évekre vezethető vissza. A tudomány, a női egyenjogúságra hivatkozva előállította a fogamzásgátló szereket, durván beavatkozva az emberi szervezet periodikus rendszerébe.

Üdvözöljük oldalunkon!

Reális számítások szerint, hány forintnak kell lenni a létminimumnak Magyarországon ?
Eddigi szavazatok: 14 db

Hírdetések

Mai látogatók: 8
Összesen: 2432
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse