Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 13 db

Hírdetések

Mai látogatók: 7
Összesen: 3149

Legfrissebb cikkeink

Kinek a megbízásából ...

2018-09-25
Adminisztrátor
0
Új
Húsba vágó történet, ami megérdemel egy misét!A Független Kisgazdapárt 2018-as országos parlamenti választásokon képviselő jelölteket indított. Balogh Károly a párt képviselője teljes körű hatalmát kihasználva, a párt érvényben lévő alkotmányát semmibe nézve, egy személyben úgy határozott, -a Jobbik Magyarország jelöltjei javára az FKgP jelölteket, anyagi juttatás ellenében visszalépteti. Határozott felszólításban az FKgP országos weboldalán szólította fel a jelölteket, - lépjenek vissza és minden kisgazda szavazó, szavazzon a jobbik jelöltre. Az FKgP alaptörvénye kimondja, - a képviseleti joggal rendelkező az alaptörvényt köteles betartani. Evvel szemben Balogh Károlynak, a jobbikkal történő szerződés kötéskor országos nagygyűlési határozat, kétharmados szavazati arányú jegyzőkönyvben foglalt meghatalmazása kellett volna. EZ ELMARADT! Továbbá egy törvényt sértő pártfinanszírozás is létrejött, ami a választási törvénybe ütköző. Ezen történések láttán a képviselő jelöltek és a kisgazda társadalom bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Balogh Károly ellen. Az országos nagygyűlési határozat 99%-os igen, 1% tartózkodó szavazati arányban mondta ki, - Balogh Károly azonnal távozzon a pártból. Ez a mai napig nem történt meg. A többi pártban hasonló események megtörténte után, az érintettek a választást követően mind visszaléptek. "Fejek hullottak". Ugyanez a Kisgazdapártban nem így történt. Ráadásul Balogh Károly megbízásából Szaniszló László - magát pártigazgatónak megjelölve - feljelentések tömkelegét tette meg azok ellen, akik a pártot tisztességesen képviselik. Tudni kell Szaniszló Lászlót semmilyen választmány nem szavazta meg pártigazgatónak. Erre a titulusra való megbízást szintén Balogh Károly prezentálta, miközben cselekedete pártalkotmány ellenes. Szaniszló László feljelentései nyomán érdekfeszítő eseményt lehet megtapasztalni, éppen ebből ered az írás címe, - kinek a megbízásából nyomozhat a rendőrség olyan ügyben, ami kimondottan polgári peres eljárásban tárgyalható. A Magyar Alaptörvény rendelkezése értelmében, pártügyekben, kizárólagosan a bejegyző bíróságon lehet eljárást kezdeményezni. A pártfinanszírozás, gazdasági ügyekre vonatkozón,ügyészségi kezdeményezésre nyomozhatnak a rendőrségi szervek. Mindennek ellenére, Szaniszló László megalapozatlan, lassan zaklatást kimerítőn, rendőrségi feljelentéseket tett. Sajnálatos, hogy a rendőri szervek nem ismerték fel az Alaptörvény által megfogalmazottakat és a nyomozásokat folytatják. Itt lépett fel egy újabb törvénysértésre utaló jelenség, ugyanis egy tárgykőrben, egy hatóság nyomozhat. A Kisgazdapárt ügyében Kecskeméten és Budapest IX. kerületében egy - ugyanaz tárgykörben nyomoz a hatóság. A történethez fűződik. Kecskeméten a rendőrségi adat rendszerében nem találták a nyomozás anyagát, pedig már tanúkihallgatás is történt. Ennek az esetnek kapcsán, ha titkosítva van a Kisgazda ügy, nem nyilvántartott, akkor a tanúkihallgatás jegyzőkönyvei, KINEK A KEZÉBEN LANDOL ??????? Kinek a megbízásából nyomozhatnak rendőri szervek, amikor nyilvánvaló alaptörvény sértés fennállta rajzolódik ki az ügyből? A kisgazda társadalom aggályának ad hangot, - ITT MÁR MEGINT VALAKIKNEK, VALAKIJE MOZGATJA A SZÁLAKAT. Éppen Magyarország egyetlen keresztényi alapokon működő pártjának kell belerondítani saját országának tányérába és sajnálatosan kimondani, - SARGENTINI JELENTÉS nem véletlenszerű??? Minden esetben meg kell jegyezni, Balogh Károly jobbikkal kötött megállapodása oda vezethetett volna, hogy a migránsok ezrei tódulhattak volna Magyarországra. A Jobbik EP képviselője, tartózkodásával a migráns áradat mellett tette le a voksát. Feltételezhető, amenyinem a Kisgazda Jobbik paktum sikeres lett volna, a kisgazdák is migránspártiakká váltak volna???A Független Kisgazda-,Földmunkás-és Polgári Párt, tisztességes, országos tagsága, a MAGYAR ALMA PÁRTJA, mi soha nem akartunk narancsot árulni. A kirakati árú nem tehet szemellenzőt a magyar társadalom szemére és a történtek ellenére el kell utasítani a Sargentini őrületet. A kisgazdák saját ügyüket, itthon akarják törvényi mederben tartva rendezni. Ez nem tartozik Sargentinikre az Eu. parlamentre. A kisgazda ügyet egyes-egyedül a kisgazdáknak kell megvívni, hazánk határain belül. Érthetetlen, a többi párt, a felmerülő belpolitikai problémával,miért rohan azonnal az Eu.liberális szárnyához? Az ellenzéki pártok miért nem itthon vívják meg harcukat? Minden esetben egyet érdemes áttekinteni, MIGRÁNS ŐRÜLET NÉLKÜL A FIDESZ MILYEN VÁLASZTÁSI EREDMÉNY PRODUKÁLT VOLNA? AZ EP. 2019-ES VÁLASZTÁSÁN A MAGYAR VÁLASZTÓKNAK ÁT KELL GONDOLNIUK, MELYIK PÁRT LEHET MAGYARORSZÁGON A VALÓDI KONZERVATÍV PÁRT, A KISGAZDAPÁRTON KÍVÜL ? Kérjük, mérlegeljenek. A túlzott propaganda sokszor csalóka és félrevezető lehet. Vigyázz magyar, mert országunk a tét, jeligével a szerző.

Birodalmak virágzása és bukása

2018-09-21
Adminisztrátor
6
A világ alakulásában 50 évenként megjelent figurák, személyiségüket felmagasztalva uralkodnak és mintha nem ennek a bolygónak szülöttei lennének. Elfelejtik honnan jöttek. Nemzetük kiszolgáltatottságát kihasználva törnek egyéni érdekek beteljesítésére és sokszor a ló másik oldaláról megfeledkeznek hány embernek okoznak fájdalmat. Magyarországi politika megfelel a konzervatív eszméknek, de mi lenne, ha nem lennének migránsok? Milyen propaganda mögé lehetne bújni, hogy a hatalmat megőrizhessék? Országunk gazdasági teljesítő képessége adott, de a legnagyobb problémának az Eu.-s kiszolgáltatottság tekinthető. Minden, ami magyar beleszólnak, okoskodnak és a magyar kreativitást nem ismerik el. Azt gondolják, amennyiben pénzt utalnak az országnak, avval minden rendben van. Semmi sincs rendben!!! Gyerekjátszóterekből, sportlétesítményekből, piti beruházásokból tele a padlás, de a kistérségi, falvak önelláthatóságának beruházásaihoz, nyögve jön pénz. Már a 80 éves juhászember is tudja, - amennyiben a klímaváltozás miatt a termékek szállítását korlátozni fogják, a falvak, kisvárosok lakossága hogyan fog megélni? Milyen mezőgazdasági termékfeldolgozásnak van sansza, ha a beruházásokat senki nem akarja ösztönözni? Ma, senkit nem érdekli, - 20 kilométeren belül miért nincsenek malmok? Miért nincsenek konzerv ipari kisüzemek? Miért nincsenek vágóhidak? Evvel szemben a pálinkafőzésre gyártott készülékeket minden sarkon árulnak. Politikai akarat? Küzdünk az alkoholizmus ellen? Ebben az évben meggyőződhettünk róla, majd minden héten alkohol fesztivált hirdettek. Mi lehet a cél? Igyál magyar, addig sem gondolkodsz! Itt kezdődik egy hatalmi rendszer megingása. Alkohol, drog, szexuális őrület, konzum minden áron. Nyaraljunk? Vegyél fel hitelt! Lakást vagy házat akarsz, vegyünk fel hitelt! A látott problémák összességének politikai kezeletlensége a BIRODALOM BUKÁSÁHOZ VEZET. A migráns kérdést jól kezelték, de mi van a többi problémával? Az égető belpolitikai ügyekre állambiztost kell kijelölni. Varga Mihály úr napi bejelentésben közli, - 12%-kal kapnak több bért a dolgozók. Ez rendben van és mi van a 30%-os inflációval? Javaslat! "A nép pénztárcája beszél, a kutya éhen halt!"Igazmondás is egy erény, jeligével a szerző

Eget rengető vendégszeretet

2018-09-17
Adminisztrátor
7
Egyszerűen érthetetlen,hogy a magyar kormány, miért akadályozza meg - az Eu. brüsszeli vendéglátók - epekedő idegen barátok befogadási gesztusát. Rajta! A magyarság nem akar semmi jónak elrontója lenni, tehát kérjük fel az Európában tartózkodó migránsokat, hogy Belgrádban csoportosuljanak. A magyar nép megbízásából, a kormány indítson zárt vasúti szerelvényeket, Brüsszelbe, Berlinbe. A vasúti kocsik ajtajait ott nyissák ki és engedjék szabadon a migránsok tízezreit. Amikor Görögország, Olaszország legalább 60%-ban szélnek ereszti vendégeit, evvel szemben a vendéglátást hirdetők pár százezer emberrel többen lesznek, akkor a magyar kormányt több vád nem érheti! A magyarság kielégítette a brüsszeli és berlini migránsi elvárásokat, tehát ettől a perctől gyakorolhatják a vendéglátói feladatokat. Isten áldja mindannyiukat. Egyet azért érdemes megemlíteni, - amikor az utolsó szerelvény Magyarországot elhagyja, azonnal nyugati határainkra "az új kínai, vagy berlini nagy falat" kell húzni. A mesének itt a vége, Frau Merkel egészségére, jeligével a szerző.

"A barna medve nem viccel"

2018-09-16
Adminisztrátor
5
"Az elmúlt hetek történése Európának keleti országában is ébresztőt fújt, amire még a barna medve is mérges lett.Egyértelműen, határozottan kijelentette, - nem kívánná, ha az ortodox vallás gyakorlást, akárkik is megzavarnák. A vallásra hivatkozott és kifejtette, - meg gondolatlanul, embertársaink ellen elkövetett bűnt, csak egy egyszerű arcmosással letudni? A bűn elkövetésének útvonalán, lábra felrakodott szennyet csak úgy egyszerűen lábmosással letudni? Azt feltételezhetjük, ennek láttán az orosz barna medve is dühbe gurult és határozottan lépett fel. Egyenes beszédnek nincsen alja. Álláspontja szerint, - Európa amennyiben felvállalja a migráns kérdést - legyen saját maga áldozat! Az Eu. nagy tudású ultraliberálisai és zöldfülűi olyan mértékű károkat okoznak Európának, hogy egy józan parasztember sem tesz ilyet. Még az is tudja, - egy nőnemű kecskére nem vezetem rá a nyolc mázsás bikát! Nos, a túlképzett emberjogi szaknihilek ,gazdasági, hatalmi meggondolásból, teljesítik az amerikai pénzvilág akaratát, amivel feltehetően olyan mélységű feszültséget keltenek Európában, hogy polgárháborús helyzet alakulhat ki.Emlékeztetőül a második világháború kitörése előtti időre. A felbujtók akkor is időben elhagyták a süllyedő hajót és még ma is élhetnek, evvel szemben a kisemberek életükkel fizettek. Sargentini, már most bejelentette, - visszavonulok! Magyarországon dübörgő demokráciában is többször láttunk ilyet: Demszky Gábor,Gyurcsány Ferenc,Zuhmann Tamás stb. Ők, mind időben visszahúzódtak és volt felelősségre vonás? Nem! Tegyük nagyító alá a volt DDR vezért, Honeckert! Több ezer ember halálért volt felelős! Mit tett az akkori német hatalom, - szabadon engedte! Milyen demokráciáról papolnak a német politikusok? Ma, Orbán torkát akarják elharapni, miközben a német kormány teljes körű stopot rendelt el migráns ügyben és attól sem riadnak vissza, saját népüket rendőrállami eszközökkel megfélemlítsék. Többen feltették a kérdést, - kik zsarolhatják a német kancellárt ennyire, hogy saját népe,Európa ellen fordult? Erre majd a történelem választ ad, egyáltalán, ha még marad valaki, aki megírhatja. Politikai csatákban legyen végre olyan megoldás, - a vitatkozó felek kezében kell egy éles kést adni, álljanak egymással szemben és hajrá! Ebben az esetben egy ember feje hullhat a homokba, nem több millió ártatlan emberé! Ezt kell törvényben iktatni. A kisemberek álláspontja szerint, a törvény bevezetése után jóval kevesebben akarnak politizálni, politikusok lenni. Isten minden aljas embert magához szólít. A mennyországi egybegyűltek majd ítélkeznek! Amennyiben, Nagy-Magyarország térképét megtekintjük, egyértelműen kitűnik, - Isten a magyar hazát, az emberi agy formájában testesítette meg, ami nemzetünknek egy felhívás: - TI MINDENT TÚLÉLTEK !!! Úgy legyen, a szerző.

Euró milliárdokkal a fogfehérítőig

2018-09-13
Adminisztrátor
13
Tisztelt Magyar Honfitársaink! Az Eu. parlament által a magyarság számára kiosztott minapi pofonok és azon hitleri eljárás lefolytatásának képe, megkérdőjelezi, - egyáltalán, mit keresünk mi magyarok egy diktatórikus közösségbe? Milliárdos fizetést felvevő eu. parlamenti képviselők kimutatták foguk fehérjét. Magyarok történelmünk során, mi tudjuk mi a diktatúra, amiből elegünk volt! Az 1990-es években ezért kerestük a helyünket egy feltételezhetően demokratikusnak látszó GITTEGYLETBEN, hogy mielőbb megvalósuljon egy egészséges társadalom. Akkor, ez egy tisztességes szövetség volt. Ma? Egyenlő a hitleri, sztálini, rákosista, kádárista diktatúrát gyakorló bandával. Eszméletlen arrogancia, amit emberek, civilszervezetek megengednek maguknak, hogy a süket dumájukkal képesek egy ország népét megbélyegezni, gazdaságát gyengíteni. Valójában mára lett igazán érthető, - a tagállamok csak azért kellettek, hogy az ott dolgozó, megfizetett politikai, gazdasági kémtevékenységet folytató egyének, szervezetek, jelentésekben tárják fel országaik helyzetét. Arcátlanul jelentéseket készítenek, ami által saját hazájukat juttatják kellemetlen helyzetbe. Ezt jobb körökben kémtevékenységnek nevezik, amiért az elkövetőket, vagy csoportokat, felelősségre vonás esete követheti. Lásd. Újhelyi István személyét. Magyarország népe egy rossz döntés során belépett egy még rosszabb közösségbe, mint a KGST volt. Tudni illik, azok sem voltak "szűzlányok", de annyi tisztelettel voltak egymás iránt, - összességük szennyesét nem próbálták egy ország nyakában akasztani. Ma,az unióban másképpen zajlanak a dolgok: DÜBÖRÖG A DIKTATÚRA, VALÓTLAN RÁGALMAK, EGYMÁS IRÁNTI TISZTELET HIÁNYA, "MEGY AZ ANYÁZÁS". Ebből látható, EU. parlamentben üllőknek,több, mint valószínű nem volt gyerekszobájuk. Ezeket a figurákat illemre senki meg nem tanította és eljutottunk a szóbeli nagy kés effektusáig: elvágom a torkod, ha nem úgy ugrálsz ahogyan mi diktálunk!!! Na ebből a magyar embereknek elegük van! Felkéréssel fordulunk minden magyar érzelmű emberhez, a négyek országainak lakosságához: - most kell időben lépni és kemény hangon elutasítani az Európai Parlament DIKTÁTORAINAK cselekedeteit. Álláspontunk szerint, ez csak a kezdet volt. Ez egy bemutatkozás értékű aljassága volt a kommunista-liberalis bandának. Ezek után mi várható? Látva a megfélemlítést és az eredményt, sorra jöhetnek a többi tagállamok is.Mindenki fel lesz jelentve! Ez a legdurvább diktatúrák tovább fejlesztésének kezdete. Az angolok nem véletlenül léptek ki ebből a népeket nyúzó bandából. Ők előre látok voltak. Amennyiben a helyzet alakulása nem mutat pozitív változást, a magyaroknak sem kell beszarni, KI KELL LÉPNI!!! Az Európai Unión kívül is van élet! A tagállamok zsarolására előkészített pénzüket pedig tolják fel a kommunista -liberális elvtársak! Beszéljünk a gazdaságról. A kutatások szerint, a magyar megfélemlített néppé vált, mindenki be van szarva. Kérdés. Mi lenne ha kilépnénk? Semmi! Ott vannak azonnal az angolok, a független államok, arról nem beszélve az orosz gazdasági embargó azonnal szabad kereskedelmet biztosít a magyarok számára.Magyarországon működő nyugati cégek a szerződést betartva tovább tevékenykedhetnek, csak a kondíciókat kell újra tárgyalni. Ebben az esetben a bérekről és a magyar adórendszer kielégítéséről lenne szó. Az agrárium keleti nyitásával milliárdos piacok kerülnének a magyar termelők kezébe. Biztosítaná a hosszútávú együttműködést, piacot. Ezeknek az országoknak a fizetőképességük, nem csak dollárban, euróban lenne biztosított, de a szerződések energetikai,ásványi termékekre is kiterjedhetne. Kószáljunk egy kicsit délebbre. Amennyiben független szabad ország lennénk, a gazdasági kapcsolatok azonnal nyitottak lennének az arab világ felé is. Nos, Tisztelt Magyarok! Ma, az Uniós tagság miatt, minden gazdasági lépésünkről nyilatkozni kell egy olyan gazdasági, liberális bandának, akik egy kézben tartják a világ gazdasági folyamatait és meghatározzák, a gazdagok és szegények táborát. Jelenleg Magyarország egy teljesen kiszolgáltatott ország, aminek itt az ideje, hogy változtasson! Ennek az írásnak alapjai, hogyan adták el a magyarságot, hamarosan közzétesszük. A magyar nép kishitűségét, megfélemlítés aggályait, el kell felejtse és vissza kell nyerniük azt a büszkeséget, amely a korábbi magyarságot jellemezte. Figyelem!!! A mai EU. parlamenti események egy újabb Trianon előkészítését rajzolják fel, amit a 100-es évfordulóra élesítik. Makron és Frau Merkel felelősséggel tartoznak. Két ember extrém gondolatai miatt bűnhődik most a magyar. Ezeket az embereket, feltehetőn háborús bűntett alapos vádjával, hazaárulással, Európa elárulásával lehet támadni, mert miattuk, több száz, akár ezer embert lemészároltak ezen a kontinensen. A felelősségre vonás nem megkerülhető! A fejénél büdösödik a hal, tehát ott keresendő a fertő! TISZTELT MAGYAROK! NE FELEJTSENEK EL BÜSZKÉK LENNI! NE FELEJTSÉK EL AZOKNAK AZ EMBEREKNEK A NEVÉT, AKIK VÉRÜKET ÁLDOZTÁK EZÉRT A HAZÁÉRT. Ezek nem nagy szavak. Ezek tények! Isten óvja a magyar népet, Magyarországot.

Szar- jelentés-gentini

2018-09-12
Adminisztrátor
13
Az elmúlt napon úgy érezhettük magunkat, mint Európa egyszemélyes alperese és megdöbbenéssel hallhattuk azoknak a gyanúsításait, akik korábbi időkben, mint gyarmatosítók voltak, akik ezer éve mások leigázásával jutottak a mai hatalmi, vagyoni javaikhoz. Megdöbbentő ,hogy Sargentini és körébe tartozó volt kommunisták, liberálisok milyen ocsmány módon beszélnek a magyar népről. Minden esetben felhívjuk a brüsszeli alul iskolázottak figyelmét, nem lenne hátrányukra, ha figyelemmel lennének, - a törökök minket szálltak meg 150 évig, nem őket. Akkor is a magyar védte meg a katolikus Európát, tehát a mai események és a múlt között egy jó politikus azonnal látja az összefüggéseket. Egyszerűen érthetetlen, hogy a kommunista-liberalista gittegylet miért keveri a szart Európában, miért juttatták el Európát a II. világháború aljas gyilkos kimeneteléhez. Miért keverték a szart 1919-ben Magyarországon? Netalán szándékosan terhelték le a magyar politikai elitet, hogy a trianoni tárgyalásokon ne tudjanak koncentráltan fellépni? A magyar nép 1945-től belekóstolt a kommunista rezsim aljasságaiba. 1956 sem "népi tánccsoport" fellépése volt, mert a magyarok gondolkodtak és megpróbálták elutasítani a Szovjet megszállást. Európát ismét a magyar védte, mert véráldozattal gyengítették a kommunista rezsimet. Sargentininek az alaptörténelmi tananyag bizonyosan nehézségeket okozott, ami miatt jelentése sem lehet valóság tartalmúan makulátlan. A Független Kisgazdapárt eltaposása indíték lehet, hogy a magyarországi demokrácia ellen felemeljük a hangunkat, de akkor sem harapdáljuk egymás torkát!A bíróságok és a média függetlensége? Ismeretségi körben megnyilatkozó stuttgárti bíró elmondása szerint, Németországban sem függetlenek a bírók. A németországi médiafüggetlenségről csak annyit mondhatunk,- Passau egyik napilapjának főszerkesztője egy kényes politikai kérdés megjelenítése előtt a következőket mondta, - nem képzelik, hogy az állásommal játszani fogok? Nos, a brüsszeli ingyenélők jobban tennék, ha a saját portájukon söprögetnének és utána vádolnának. Tudjuk a Fidesz-KDNP nem egy esküvői menet vidám érintetlen társasága, de Újhelyi István brüsszeli hozzászólása kimeríti a hazaárulás tényét. Ennek az embernek semmi keresnivalója sincs Magyarországon. Ezeréves történelmünkből kiolvasható, hogy korábban egy alma ellopásáért a delikvens kezét levágták, akkor az ilyen hozzászólásért mit tettek volna Újhelyi Istvánnal? Összegzésül.Valójában a berlini fal felhúzása lenne az ideális megoldás. Az Európai Unió egy utópisztikus gondolat szüleménye, szintén a liberalisták agyréme. A Független Kisgazdapárt magyar nép konzervatív pártja, tehát a látottak miatt, kutya kötelessége 2019 májusában megtartott Eu.-i választáson részt venni és az Isten, Haza, Család eszmeiségét képviselni. Úgy legyen. Az írás tartalmilag több kisgazda tollából ered. Megjelenítő, kisgazdapart.com weboldalának szerkesztősége. Isten óvja Magyarországot.

Népharag nem gyerekjáték

2018-09-10
Adminisztrátor
13
Általánossá vált, hogy politikai vezetők többsége az egyszerű, - mint egy józan gondolkodó hétköznap ember,egyik napról a másikra miként alakul át, elfelejtve honnan jött? Nyilvánvalóan a politika nem gyermekded szórakozás, mert milliókat kell a helyes úton vezetni, vagy ha tévútra kerülnének, visszairányítani őket a tisztesség mezejére. Valahol ezek lennének a megválasztott politikusok feladatai, de sajnos a mindennapok mást igazolnak. Egy korábban őszinte, szókimondó emberből egyik napról a másikra, - számító, őszintétlen, hatalom mániákus, többarcú ember lesz, aki senkit nem kímélve végig gázol mindenkin. Egy megválasztott politikus, - rosszabbik esetben a kétarcúság mosolyával, hátba szúrás technológiának napi használatával feltűnve, -a célok eléréséig bezárólag, mindent büntetlenül elkövethet? Továbbá ezeknek a figuráknak viselkedési kódexében megtalálható egoizmus, akár milliónyi honfitársukat ledegradálva, mint nem ember kezelve fokozódik. Ilyen cselekedetek után, igaz a politikus elveszti népszerűségét, széke egyre ingatagabb és a végén nagyot bukik, magával rántva több kollégáját,egyebekben saját pártját is. Az öndicséret, öntömjénezés fokozott mindennapi szajkózása is egy idő múlva negatívan csapódik le, főleg ha a politikus nagyobb néprétegeket negatívan irritál. A politikus cselekedetében számos pozitívum is előfordulhat, de a népet érintő negatívumok mellett eltörpül és a végeredményben a politikus bukásához vezet.A népharag kegyetlen pallósa lesújt, ahol nincs válogatás. Napjainkban olyan mértékben eldurvult a politika pódiumán látható színdarab, hogy hamarosan Európa népe lesz az, aki átírja a forgató könyvet és eltakarítja a népnyúzókat. Írd és mond, egynéhány száz agyi sérült, milyen jogon akar 600 millió ember nyakába telepedni? Milyen alapokon akarják a magyar népet büntetéssel sújtani, amikor éppen a leghangosabban üvöltők némi agyi károsodással bírhatnak, mert saját aláírt szerződésükkel helyezkednek szembe? Jó lenne, ha végre tudomásul vennék, - európai határok sérthetetlenek!!! Az általuk hangoztatott liberális inditatásokkal azonnal fel kell hagyni! Remélhetően tisztában vannak annak súlyával, hogy a feltehető polgárháború kirobbanásának jogi terhét viselniük kell, ha egyáltalán, a "Nép Kegyelmét Elnyerik". A XXI. században elképzelhetetlen, hogy ezek a figurák a múlt tragikus kimenetelű történelemből semmit nem tanultak. A tragédia bekövetkezte előtt, jó lenne józan gondolkodásra késztetni az EU biz. tagjait, képviselőit, mert 600 millió európai állampolgár haragja, kegyetlen lesz. EZ NE KÖVETKEZZEN BE, DE INKÁBB MOST KISEBB LÉTSZÁMÚ CSOPORTOT LEÁLLÍTANI, MINT KÉSŐBB HALOTTAINKAT SIRATNI. ésszel ember, jeligével a szerző.

Példakép Svájc

2018-09-07
Adminisztrátor
22
Magyarok számára egy útvonal lehet a megoldás, - legyen Svájc a példaképünk! Függetlenség,kiegyensúlyozott társadalmi berendezkedés, szociális biztonság, demokratikus jogállamiság, egyértelmű külpolitikai határozottság, tudatos gazdasági folyamatok, erős pénzügyi, független HATALOM!!! Túlzás nélkül, de a magyarok számára ez lehet a jövő. Kis ország vagyunk, nyelvezetünk egyedi, ami által kilógunk Európából, de a svájci példa nemzetünk számára megmentő lehet. A magyar fejekben minden rendben van, amit a nyugat nem képes követni. Ismereteim szerint, saját megtapasztaltak alapján nyilatkozom, - ha, a magyaroknak adott lenne gazdaságilag egyenrangú pénzügyi feltételekkel nemzetünket alakítani,akár jobban pozicionált nemzet lehetnénk mint,akár melyik nyugati állam. Ami miatt mindez nem jöhet létre, saját országunk politikai vezetésének köszönhető. Amelyik ország saját lakosságát pénzügyi érdekek miatt idegen hatalmaknak eladja, elbukott! Álláspontom szerint Svájc függetlensége az erős politikai döntéseiknek köszönhető. Nem csak a bankvilág koncentrált ereje lehet meghatározó, hanem a nemzeti erő összességében keresendő a megoldás. Ők nem adták el anyjukat, apjukat, nem terhelik a lakosságot 27%-os áfa és 16%-os adóterhekkel. A társadalmuk eszmeisége: - ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI! Sajnos Magyarországon ez még nem így van. Van mit tanulnunk! A politika rákfenéje a liberalizmus, ami napjainkra teljes mértékű anarchiába csapott át. "A demokrácia lova megbotlott? A fogatos kezéből a gyeplő kiesett? A bejárt út göröngyössége a narancsot szállító fogat kerekeit is eldeformálta? Ezek után ennek a kocsinak, milyen lehetősége lehet almát szállítani? Kérdezzünk meg egy Kisgazda termelőt. Lehet, hogy Ő is a svájci megoldást találja jónak? Bizonyosan, az EU kívül is van élet. Független Kisgazdapárt neve mindenre választ ad. Magyarországnak Európában a második Svájc kell legyen. Úgy legyen! Isten legyen a magyarokkal. Tisztelettel Engelmann József kisgazda.

Emlékeztetőül

2018-09-05
Adminisztrátor
18
A Független Kisgazdapárt egy évtizede hangoztatja, - emberek, itt baj lesz! Röviden, tekintsük át azokat a hibákat, amiket a politikusok és az egyházak tettek. A problémákon belül felmerülhetnek egyszerűbb kritikával érintettek, de sok esettben némelyek a hazaárulás tényétől sem állnak távol. Érthetőbben fogalmazva, a kisgazdák több alkalommal, határozott egyértelmű kritikákat, javaslatokat tettek, a XXI. századi kihívásokra, amiket senki nem vett komolyan, meg sem hallották! Most, amikor nagy baj van, csak az esztelen kapkodás látható, ami nem más, mit tűzoltás olajjal. A kisgazdák figyelmeztetései a következők voltak: az oktatást szakirányba kell terelni, mert alapvető szakmákban munkaerő hiány lép fel. A mezőgazdaságban nem mérnökökre van szükség, hanem kétkezi munkaerőre,akik a kapát is ismerik. Az állattartásban is ugyan ez a helyzet. Papírt lengetők tábora túl kvalifikált ahhoz, hogy a trágyát az állatok alól kitolják, tehát ...? Nos, nézzük tovább a szakágazati munkaerő hiányt. Nincsenek: kőművesek, ácsok, vasbetonszerelők, bádogosok, hőszigetelők, villanyszerelők, gáz-víz szerelők, festők, burkolók, segédmunkások, stb. Ezek az építőiparra vonatkozó szakmák voltak, de menjünk tovább! Hol vannak ma hegesztők, esztergályosok, marósok, szerszámkészítők, gép és szakipari lakatosok, öntők, minta forma készítők, segédmunkások, stb. Hol vannak a gasztronómiai szakemberek, pincérek, kisegítők? Oktatásban: képzett pedagógusok, nevelők, stb. Egészségügyben: általános orvosok, szak orvosok, laboránsok, radiológusok, sebészek, műtő asszisztensek, aneszteziológusok, szakavatott ápolók - ápolónők, kórházi kisegítő segédalkalmazottak stb. Ízelítőül ennyit, de bármely más irányban tekintünk ugyan ez a helyzet. Most beszéljünk az okokról. A felsorolt szakmákban dolgozók nagy része elhagyta az országot, mert megélhetési problémáik voltak. A kormányok a magyar népet rabszolga bérekkel felajánlották a nyugati tőkéseknek, aminek hatása mára elérte negatív csúcspontját. A kecskeméti, nagy nyugati autógyár lasszóval keresi a munkásokat. Ezért kellenek a migránsok? Tisztelt Politikusok! A fejlődés oda vezetett, a komputer és az okostelefon az "ISTEN". Hamarosan, digitális farokkal fogunk gyereket nemzeni, aminek receptúráját is az okostelefonon fogják a fiatalok megtanulni. Vigyázni kell, mert az egyneműek házasságában az okostelefon sem tud segíteni.Kérdés, - akkor kikkel kell gyereket nemzetni? Csináljanak nekik gyereket, akik egyneműek házasságát engedélyezték? A liberális majmok voltak az első vírushordozók, tehát a törvényhozóknak javasoltan, - csak óvszer nélkül gyerekek, a mielőbbi fertőzés elkapása érdekében. Az emberiség megtisztulásának ez a jövőbe néző alapja. Itt hamarosan nem szakmunkás probléma áll fenn, hanem az emberi tisztesség, az egészséges élet, a nő és férfi kapcsolatból születendő jövő generációk stb. A politikusok, politológusok, politikai szaktanácsadók és a hatalomvágytól fertőzöttek rövidlátása vezetett idáig, mivel a "nádpálca" a kezükben van. Ismert, hogy egy egyszerű juhásznak is több sütnivalója van, mint a felsoroltaknak, mivel világpusztító károkat idáig nem okoztak. Nem kényszerítették a falka vezérkosát, hogy azon ivarú társát használja fel nemi vágyai kielégítésére. A juhászok ezt nem iktatták törvénybe, mert tisztában vannak a következményekkel, ugyanis az állatok nem tűrik meg maguk között " A FUTÓ HOMOKOT"! Egyszerűen kiközösítik, vagy megölik őket. Ez természetesen a durvábbik változata a folyamatoknak. Mit lehetne tenni az Európai Unió parlamentjében üllő liberálisokkal? Jobban járnának, ha a juhásztól kérnének javaslatot. Apropó! A juhász szakma is kihalt, akkor ki adjon szaktanácsot? Netalán a katolikus egyház prominens diszkrét papjai? Ma már azok sem lehetnek egzakt javaslattevők, mert a liberális fertőzés rányomta bélyegét Európa példaviselőire is. Akkor hol is tartunk ma? Isten? Haza? Család? Az emberi alapértékek megdőlni látszanak? Munka? Dolgozni? Gyereket vállalni? Családot alapítani? Mára minden csak utópia? Az emberiség talpa alól kicsúszott a talaj? Kik öntötték az olajat az emberiség talpa alá? Ezen gondolkodjanak el az olvasók. Ember az élet nem játékszer! Kisgazdák, az élet iskoláján nevelkedünk, földön járunk, az emberi szélsőségességet elutasítjuk, legyen az bármely vonatkozásra értendő. Meglátásunk szerint a parasztság józan, egyenes gondolkodása mentheti meg a világot. Úgy legyen! Isten óvja Magyarországot és népét! Tisztelettel a szerző.

"Lajosmizse hangja"

2018-09-03
Adminisztrátor
12
Problémák? Megoldások? Megint történik valami jó? Az ember gyereke mindennapjait megélve jut információkhoz, amik hatására beindul a kisagy és azt mondja, -"ezen a problémán nagyon könnyű segíteni, csak akarni kell!" Elektromos impulzusok millióinak összessége a problémás helyzetek megoldásában segít, de egy agy kapacitása kevés lehet. Megoldás: tegyük össze amink van és a probléma elillan. Kicsit konkrétabban! A lajosmizsei rendőrség és az önkormányzat kapcsolata gazdasági okokra hivatkozásul gyengül. A szolgálatot teljesítő állomány 20-25 fővel kevesebb, mint azt a területi közbiztonsági lefedettség megkövetelné. Éjszakai ügyeletre beosztottak képtelenek 6-7 településen egyszerre ott lenni. A nyomozok leterheltsége is idegkimerítő. Minden napjaikat a bürokratikus megfelelésnek teljesítik. Tyúkperes bejelenések, kutya balhék és minden piszlicsáré ügyre reagálniuk kell, miközben a nagyobb kaliberű bűncselekmények vizsgálatára kevés idő jut. A lajosmizsei gazdák szívélyesen vennék, ha a belügyminiszter úr több figyelmet fordítana Lajosmizse közbiztonságára és a személyi állományt kibővítve, megkönnyítené az őrsvezető, valamint a személyi állomány munkáját. Nappali járőrözés, éjszakai ügyeletben minimum két főt kell az őrsön szolgálatban állítani, a gépkocsis szolgálatot minimum még két járművel kell ellátni. A döbbenetes bürokráciát csökkenteni kell, hogy a rendőrök leterheltsége ne menjen a fizikális munkavégzés kárára. Pld,. Bűnmegelőzés tárgyában: garázdaság, betörés, rablás, családi tragédia megelőzése, ember elleni erőszak, testi sértés, közlekedési kihágások stb. Az önkormányzatok, alapítványok pénzügyi gazdálkodásában könnyebbséget kellene tenni, hogy az anyagi támogatás mielőbb az őrs számláján megjelenjen és a felhasználást saját határozatuk értelmében oda tegyék ami a legégetőbb. Minden vezető tudja, hol "szorít a cipő"! Ne központilag határozzák meg, - most egy széket vehettek, ott baj van. Tisztelettel Pintér Sándor Belügyminiszter Úrnak! Lajosmizsei állampolgárok kérésében semmi extra nincs. Több rendőr állományba állítását kérjük. Tisztelettel Lajosmizsei Gazdák.

Legnépszerűbb cikkeink

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
117
1954
Frissítve
Mai politikai események

Gondolkodj okosan!

2017-09-14
Adminisztrátor
44
1071
Gondolkodj okosan! Mások hibájából nem szégyen tanulni. Az erős Németország márkája állampolgárainak garanciát biztosított.Az Euró bevezetésével történt átszámolás állampolgárok fizetését megfelezte, vagyis akik 2000DM kerestek, azok euróban a felét kapták. Márkával fizetett egy pohár sör ára 2.50DM volt, most ugyan annyi Euróban.

Hogyan élünk mi magyarok

2017-09-13
Adminisztrátor
28
949
Hogyan élünk mi magyarok? Szemüvegünk sötétsége okolható mindenért,ugyanis nem vagyunk hajlandóak a fényért tenni. Politikai érdektelenség, vagy semmiről nem akarok tudni, hosszútávon odavetetett,amiben vagyunk. Az elmúlt 27 év egy negyed emberöltő.A politikai gazdasági nyögést és mást nem hallani,- ADAKOZZUNK, SEGÍTSÜNK.

Politikai szemfényvesztés

2017-09-10
Adminisztrátor
17
867
Politikai szemfényvesztéssel napjaink vakságán át, az iszlámi Európába.

Balogh Károly az FKgP képviselője

2017-09-08
Adminisztrátor
622
A Fővárosi Törvényszék, valamint a másodfokú bíróság jogerős végzésében az FKgP képviselőjének Balogh Károlyt jegyezte be.

Archívum 1989

2017-08-31
Adminisztrátor
606
Tisztelt Olvasóink! Betekintést kívánunk adni arról a politikai diszkriminációról, amit a Független Kisgazdapárttal tettek. A Torgyáni időszak az FKgP-t megbélyegezte. Az archívum fogalom alatt, magdöbbentő eseménysorozatot tárunk fel Önöknek.Ezek után fogják valóban megérteni mi is történt a magyarországi történelmi párttal.

Gazdaság

2017-09-12
Adminisztrátor
10
579
Gazdasági mutatók sokszor a jól forgatott tollon múlnak, akkor miért gondoljuk, hogy minden rendben is van? Amit emberi ésszel, de mint beavatkozói kézzel alkotnak, ott még a pénznek is szaga lehet.

A kérdés sem biztos

2017-09-14
Adminisztrátor
3
535
A kérdés sem biztos,akkor kinek higgyek? Magyarország? "Cócialista"?, Kapitalista?, KGST?, UNIÓ?, NÁTÓ?, VALLÁS?, PÁRTOK?,netalán váltott fehérneműk vonalkóddal? Mára már az sem biztos, mert több millió embernek még étel sem jut az asztalára,hogy a későbbi színezőanyag nyomot hagyhasson.

Kisgazda szívvel

2017-10-07
Adminisztrátor
462
Megszületésem pillanatában reflexszerűen érzékeltem mellkasomban valami eszköz beköltözött és szabályszerűen pulzáló mozgásból eredően hangot bocsát ki. Tudatosan még nem foghattam fel ki is lehet az elkövető, de valami azt mondta, - nyugodj meg én vagyok a Te szíved.

Beszámoló 2017.09.15

2017-09-15
Adminisztrátor
428
A Független Kisgazdapárt a mai napon országos meghívással a Kinizsi utcai központi székházában gyűlést tartott.A megjelentek Kisgazda hagyománynak megfelelően köszöntötték egymást és elénekelték a himnuszt.
A keresett oldal nem található!

Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 13 db

Hírdetések

Mai látogatók: 7
Összesen: 3149
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse